OpenPerspectieF

"De crux voor organisaties die in netwerken samenwerken is de onderlinge asymmetrie als fact-of-life erkennen, omarmen en benutten voor het beste resultaat"

Rosemarie Mijlhoff

Waarom OpenPerspectief?

Netwerksamenwerking versterken

Netwerksamenwerkingen tussen organisaties op gang brengen of uit een impasse halen

Omgaan met asymmetrie

Continu wijzigende asymmetrische belangen, prioriteiten en machtsrelaties op tafel krijgen en effectief te maken

Vertrouwen opbouwen

Een omgeving creëren waarin het vertrouwen tussen organisaties wordt bevorderd

Organisaties toerusten

Organisaties op bestuurs- management en vakinhoudelijk niveau toerusten om samenwerkingsverbanden met andere organisaties aan te gaan en met de complexe dynamiek die dat geeft

Herkenbaar?

De netwerking komt niet van de grond

We blijven om elkaar heen draaien. Echte uitwisseling en gezamenlijke activiteiten komen niet van de grond. Hoe krijgen we de samenwerking op gang?

De fut is uit onze netwerksamenwerking

Er zijn onderlinge conflicten en partijen wantrouwen elkaar. Wat nu?

Weinig support van de achterban

Wij zijn enthousiast, maar de steun binnen onze eigen organisaties is beperkt. Hoe kunnen we onze achterban meenemen en zorgen voor voldoende middelen en speelruimte?

Uiteenlopende belangen en machtrelaties

Onze verscheidenheid geeft kansen maar maakt het ook complex. Vooral bij uiteenlopende belangen en als partijen machtspelletjes spelen. Hoe gaan we hiermee om?

Complexe uitdagingen waarvoor samenwerking noodzakelijk is

We kunnen complexe maatschappelijke vraagstukken niet alleen oplossen en hebben andere partijen nodig. Hoe pakken we dit aan?

Het delen van data is makkelijker gezegd dan gedaan

We zien allemaal voordelen van data, maar daarvoor moeten we ook onze data willen delen. Niet iedere partij wil dit. Hoe doorbreken we de situatie?  

Diensten

On the job proces begeleiding

Bij het opstarten of nieuw leven inblazen van samenwerkingsverbanden tussen publieke en commerciële organisaties

Hands on onderzoek en advies

(Wetenschappelijk) onderzoek naar de haalbaarheid, legitimiteit en doorstart-mogelijkheden van startende en bestaande samenwerkingsverbanden

Inspiratieworkshops, masterclasses en lezingen

Over de dynamiek van en het effectief omgaan met asymmetrie in netwerksamenwerkingen

Simulaties en managementgames

Het aan den lijve ervaren van wat het betekent om als publieke en commerciële organisaties samen te werken

Klantervaringen

Een duurzaam perspectief voor klanten, relaties en maatschappij

OpenPerspectief streeft naar duurzame klantrelaties door geen momentgebonden adviseursafhankelijke oplossing te bieden, maar te helpen bij het ontwikkelen en inzetten van kennis en het talent dat al binnen de organisatie aanwezig is.

OpenPerspectief ziet het actief bijdragen aan het creëren van gelijke kansen en ontwikkelmogelijkheden als een integraal onderdeel van haar activiteiten en investeert daar actief in. 

Oog voor milieu en vermindering van verspilling zijn voor OpenPerspectief ook van groot belang. Daarom reizen we zoveel mogelijk met openbaar vervoer en gaan we bewust om met bedrijfsmiddelen.

Plan een afspraak

Ben jij geïnteresseerd in mijn expertise van complexe samenwerkingsvraagstukken?

Stuur mij dan gerust een bericht zodat ik contact met je kan opnemen om samen te kijken naar jouw situatie en de mogelijkheden.