Rosemarie Mijlhoff

Persoonlijk

Wat mij drijft is de verscheidenheid van mensen en organisaties en de mogelijkheden die dit biedt. Ik ben onder de indruk de verschillende manieren waarop wij ons mensen uiten, onze uiteenlopende drijfveren, de creativiteit en inventiviteit waarmee we tot nieuwe dingen komen. Ik onderschrijf volledig de uitdrukking dat mensen de kern zijn van het succes van een organisatie en een netwerksamenwerking, zij vormen die immers samen.

De kern van mijn aanpak is het behalen van resultaten door te verbinden. Het gaat dan om het verbinden van collectieve en individuele belangen, waarden en ambities. Daarin ligt de sleutel voor het onderling opbouwen van vertrouwen, het stimuleren van openheid en wederkerigheid, en het omgaan met de altijd aanwezige continu veranderende asymmetrie en spanningen. Daarmee zorgt ik ervoor dat de gezamenlijke ambitie sneller, maar vooral duurzaam en op een prettige manier gerealiseerd worden.

Mijlpalen

2021
Doctoraat behaald

Verdediging van mijn proefschrift Koorddansen met asymmetrie: omgaan met ongelijksoortigheid en ongelijkwaardigheid in een netwerksamenwerking vaan de Universiteit van Utrecht. De graad van doctor (dr.) ontvangen. Mijn drijfveer om te promoveren lag in de wens me te specialiseren in netwerksamenwerkingen, plus wetenschap en praktijk samen te brengen in OpenPerspectief.

2014
Master Bestuur- & Organisatiewetenschappen

De reden voor deze studie was mijn kennis als organisatie-adviseur actueel te houden en op zoek te gaan naar een wetenschappelijke onderbouwing voor mijn visie op mensen en organisaties. De titel van mijn thesis was: Netwerk is maatwerk van waarden, ambities en belangen.

2010
OpenPerspectief gestart

Gedurende de jaren had ik een eigen visie ontwikkeld op mijn vakgebied en de manier waarop ik dit in samenwerking met klanten wilde uitvoeren. Dat was de reden om na een aantal mooie en inspirerende jaren bij Altran mijn baan op te zeggen en OpenPerspectief te starten.

2007
Lead consultant change management bij Altran

Altran is een internationaal hightech en business consultancybureau (sinds 2019 onderdeel van CapGemini). Ik heb als consultants opdrachten gedaan in de energiesector, telecom, logistiek, gezondheidszorg en bij de rijksoverheid.

2007
Kunstgeschiedenis aan de Universiteit Leiden

Ik ben deze studie gestart vanuit een persoonlijke interesse in kunst en architectuur, en de drive om nieuwe kennis op te doen. Mijn aandacht ging vooral uit naar de sociologische, filosofische en maatschappelijke ontwikkelingen die aan kunst en architectuur ten grondslag liggen. Het onderwerp van mijn thesis was: het gezelschap: ontwikkelingen in het uitbeelden van gezelschappen.

2002
Manager bedrijfsvoering & projectleider bij de Parnassia Groep

Algemeen manager van een paramedische dienst, ambulant team, dagbehandeling en de zorgadministratie. Als projectleider verantwoordelijk voor de herinrichting van het behandel- en zorgproces en de inrichting en invoering van een multidisciplinair elektronisch patiëntendossier (EPD).

2000
Business consultant bij Impact Process Innovation B.V.

Business consultant voor klanten in de telecom, automatisering, overheid, handel en industrie.

1999
Kwaliteitsmanager bij Rijkswaterstaat

Verantwoordelijk voor het kwaliteits-, arbo- en milieubeleid van de regionale vestiging en het uitvoeren van kwaliteitsaudits bij grote aannemerijen.

1998
Management, Economie & Recht aan de
Hogeschool ‘s-Hertogenbosch

Afstudeerrichting Bestuurskunde. Onderwerp thesis: Het managen van zorgprocessen. Kwaliteitsverbetering in de geestelijke gezondheidszorg.

1997
Kwaliteitsmanager bij JCB

JCB is een wereldwijde fabrikant van bouwmachines. Ik was verantwoordelijk voor het ontwikkelen en implementeren van het kwaliteits- en arbobeleid binnen de Nederlandse en Belgische vestiging.