U bevindt zich hier: Diensten

Diensten

Advisering en 'on the job' begeleiding 

Bij het vormen en functioneren van netwerksamenwerkingen tussen private, publieke en maatschappelijke organisaties, organisatieontwikkeling- en ICT c.q. data gerelateerde vraagstukken.

(Wetenschappelijk) onderzoek mogelijkheden netwerksamenwerking

Haalbaarheids- en legitimiteitsonderzoek naar mogelijkheden voor een netwerksamenwerking of partnerschip tussen organisaties. Afhankelijk van het specifieke vraagstuk:

 • (Bedrijfs)economische, historische, sociale context
 • Krachtenveld
 • Belangen en ambities actoren
 • Inbreng van de actoren
 • Thema's voor gezamenlijk vraagstuk, ambitie, uitdaging of innovatie

Interim management

In (ICT-)omgevingen waar een uitdaging ligt met nieuwe technologieën en de individuele en organisatorische aanpassingen die dat vraagt, in te spelen op een veranderende (klant)omgeving.

Leiderschap in netwerksamenwerking

Ontwikkelen competenties om als partner te functioneren in een samenwerkingsverband tussen organisaties en zich effectief te bewegen tussen een continue veranderend speelveld met uiteenlopende belanghebbenden.

Inspiratieworkshops & lezingen

 • Netwerk is maatwerk
  over de veranderende (bedrijfs)economie context, de mogelijkheden voor organisaties samenwerkingsverbanden en partnerships aan te gaan met andere organisaties voor organisatie-overstijgende vraagstukken of innovaties, en om te gaan met het fluïde en fuzzy karakter van deze samenwerkingsverbanden. De workshop is gebaseerd op het promotie-onderzoek van Rosemarie Mijlhoff. 
 • Droneflight
  experimenteren met nieuwe technologieën, de mogelijkheden voor de eigen organisatie en de aanpassingen die daarvoor nodig zijn. De workshop is o.a. gebaseerd op technologisch onderzoek door Gartner.     

Simulaties en managementgames

 • Synergy voor organisatieontwikkeling
  Deze game is erop gericht te begrijpen hoe het is om onderdeel uit te maken van een organisatie in ontwikkeling. Synergy is ontwikkeld in samenwerking met Cuinq Consulting. Lees meer, download de flyer
 • CO-Opera: samen werken aan innovatie
  Deze game richt zich op het vormen van samenwerkingsverbanden met partners buiten de eigen organisatie. De game gaat o.a. in op het uitwisselen van belangen, de dynamiek rond de betrokkenheid en de impliciete valkuilen. Ook deze game wordt uitgevoerd in samenwerking met Cuinq Consulting.

 

 

OpenPerspectief
Wilhelminalaan 9 | 3451 HJ Vleuten (Utrecht) | + 31 (0)6 43950936 | info@openperspectief.nl